Home > Board > Gallery

List of Articles
  • Program Pit 2013
    • 0
    • pit 2013 program
    • 2014.02.16
    • Na Pit-28 nie mo?na zło?y? deklaracji wsp?lnie z mał?onk? albo jako osoba samotnie wychowuj?ca latoro?l. Blankiet PIT-38, w rozr??nieniu od np. wybitnie znanego blankietu PIT-37, mo?e wymaga? wył?cznie...
Board Pagination